IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Ústecký kraj
www.reformy-msmt.cz, www.generaceY.cz
Projekt je financováný z ESF a rozpočtu České republiky.


Vítáme vás na vstupní stránce do online kurzů:


Vysokoškolská pedagogika pro přírodovědné a technické obory
a
Hlasovací zařízení a jejich efektivní použití ve výuce
Pro vstup do online vzdělávacího prostředí Moodle klikněte na tento odkaz.